Trobar-se a un mateix és l'ideal de la sabiduria des de l'autoconsciència humana
Raimon Panikker

Formació en PNL

La PNL és un conjunt de models, tècniques i recursos destinats a ser aplicats tant a la vida quotidiana com a la vida professional. Ens ajuda a adquirir habilitats per actuar, pensar i sentir de forma efectiva en el món. Podríem definir la PNL com l’estudi de l’experiència subjectiva, és a dir la manera com les persones filtrem, “interpretem”, la informació que percebem a través dels sentits. La finalitat de la PNL és incrementar les opcions per tal que les persones aconsegueixin els objectius que desitgen en els diferents camps de l’activitat humana, i alhora millorar la seva qualitat de vida

Tots els cursos de PNL son acreditats per la Asociación Española de PNL i impartits exclusivamente per didactes autoritzats.

01

Curs Introductori

VEURE CALENDARI

És un taller pràctic, de 8 hores de durada, d’iniciació a la PNL. Ha estat dissenyat pensant en totes aquelles persones que s’interessen per iniciar-se en les noves formes de treballar l’autoconeixement, centrades en les eines i la metodologia de la Programació Neurolingüística, i que es vénen desenvolupant des que Grinder i Bandler les iniciaren a Palo Alto (California) als anys 70.

Continguts

 • Què és la PNL? Per a què ens pot ser útil?
 • Hemisferis cerebrals i habilitats relacionades.
 • Pressuposicions (les més bàsiques)
 • Mapes mentals i la resistència al canvi
 • El procés d’aprenentatge, la comunicació, l’empatia i el rapport
 • Sistemes representacionals (VAC)
 • Introducció al metamodel del llenguatge: l’art de les preguntes
Metodologia

La metodologia és bàsicament experiencial. S’hi fomenta la participació activa, amb pràctiques per a exercitar-se en el maneig de les estratègies, models i habilitats presentades i la posterior reflexió.

Formadors

Xavier Guix · Àngels Vernet

03

Màster practitioner en PNL

VEURE CALENDARI

Aquest curs és un aprofundiment en els models i eines treballades en el Practitioner, alhora que se n’introdueixen de nous, amb un èmfasi especial en els nivells lògics superiors: les creences i valors, la identitat i la visió sistèmica. En el Màster es consolida l’ús de les tècniques apreses i s’adquireixen elements per aplicar la PNL a la vida personal i professional.
Per accedir al Màster caldrà haver cursat el nivell Practitioner.

Destinataris

La formació en Programació Neurolingüística està adreçada a tota persona que desitgi canvis positius en qualsevol àmbit de la seva vida, tant en contextos professionals com personals. Aquesta formació és especialment profitosa per a psicòlegs, professionals de la salut, educadors, lideratge d’equips i organitzacions i, en general, per a totes aquelles persones que vulguin millorar les seves competències comunicatives i de relació.

Formador

Xavier Guix · Angels Vernet

 Obectius
 • Aprofundir en l’autoconeixement, consolidar i integrar, els models i les tècniques apreses durant el Practitioner
 • Aprofundir en el coneixement de les nostres creences i valors
 • Avançar cap a una congruència interna
 • Treballar en els nivells lògics superiors per aconseguir canvis generatius i evolutius
 • Aprendre a connectar amb la ment inconscient
 • Canviar les creences que ens limiten per creences facilitadores
 • Accedir a una visió sistèmica davant de les situacions que se’ns presenten
 • Aprendre i experimentar models de canvi i desenvolupament en tots els nivells de la persona: conductes, capacitats, creences, valors i identitat
 • Aprendre a aplicar les tècniques de la PNL tant en l’àmbit personal com en l’àmbit professional
Metodologia

La metodologia és bàsicament experiencial, amb demostracions acompanyades d’exposicions teòriques que facilitin la comprensió dels continguts del curs. Es fomenta la participació activa dels assistents, amb pràctiques per a exercitar-se en el maneig de les estratègies, models i habilitats presentades i la reflexió posterior. Es proporcionen tutories de suport i atenció personalitzada durant el curs.

Continguts
 • Consideracions generals sobre la PNL
 • Recapitulació de les pressuposicions
 • Operativització de les pressuposicions
 • Els sistema nervios
 • Operativització dels nivells lògics
 • Nivells de canvi: remeiatiu, generatiu i evolutiu
 • Les posicions perceptives
 • Posicions perceptives i resolució de conflictes
 • Patrons de comunicació eficients
 • Procés d’utilització del model POPS
 • Investigació d’estratègies. Model BAGEL – Model ROLE
 • Psicogeografia
 • Creació de recursos
 • Submodalitats avançades
 • Línia del temps. Introducció de canvis
 • Model SCORE per a produir canvis
 • Model SCORE en la línia del temps
 • Patrons de Metaprogrames. Definició i canvi
 • Creences i valors
  • Estructura bàsica d’una creença
  • Formació de creences
  • Identificació de patrons lingüístics en creences
  • Família i creences
  • Identificació i canvi de creences en conflicte
  • Creences i objectius
  • Construint creences potenciadores o Canvi de creences amb submodalitats
  • Integració de creences en conflicte
  • La reimprompta
  • Psicogeografia de la reimprompta
  • Patró de ressonància
 • Els valors personals
 • Definició i jerarquia de valorsPa
 • trons avançats de metamodel (Metamodel IV)
 • Estratègies de modelat
 • PNL generativa
 • El nivell d’identitat
 • El nivell transpersonal
 • Identificació de la matriu d’autoconcepte
 • La transformació essencial
 • Doble feeback
Informació addicional
Certificació

Certificat de Màster-Practitioner en PNL avalat i expedit per l’AEPNL

Consulteu preus i altres modalitats de pagament:  info@espaisinaptic.com

LLOC de realització de la formació:

C\ Torras i Bages, 5, 1º2ª · GRANOLLERS

Telèfon de contacte: 936252463 (Matins de 10 a 14)

Dates i horaris

El curs té una durada de 90 hores presencials

Modalitat mensual: 1 mòdul al mes. Divendres de 18 a 21 i dissabtes de 9:30 a 14 i de 15:45 a 19:15

La realització del curs està subjecte a un nombre mínim d’inscrits.

02

Practitioner en PNL

 

VEURE CALENDARI

És el primer nivell de formació en PNL avalat per l’AEPNL (Associació Espanyola de PNL) i constitueix un inici sòlid en el procés d’autoconeixement. El Practitioner se centra a adquirir els coneixements i desenvolupar les habilitats necessàries per poder portar a la pràctica les tècniques bàsiques de la PNL en cadascuna de les àrees que conformen el curs: Comunicació, Relació d’Ajuda i Acompanyament, Creativitat i l’Excel·lència personal.

Està centrat bàsicament en la comprensió de l’estructura de l’experiència subjectiva i l’estudi i observació dels propis patrons de funcionament. La PNL incideix en la formulació correcta d’objectius i ens ajuda a reconèixer els nostres valors i a fer sortir el millor de nosaltres mateixos.

Destinataris

La formació en Programació Neurolingüística està adreçada a tota persona que desitgi canvis positius en qualsevol àmbit de la seva vida, tant en contextos professionals com personals. Aquesta formació és especialment profitosa per a psicòlegs, professionals de la salut, educadors, lideratge d’equips i organitzacions i, en general, per a totes aquelles persones que vulguin millorar les seves competències comunicatives i de relació.

Formador

Xavier Guix · Angels Vernet

Objectius
 • Iniciar-nos en l’autoconeixement
 • Modelar conductes eficaces
 • Gestionar el bloqueig emocional
 • Identificar les creences limitadores
 • Connectar amb els recursos personals
 • Millorar la comunicació amb els altres i amb nosaltres mateixos
 • Desenvolupar la pròpia creativitat
 • Descobrir els patrons de conducta que no ens beneficien i poder-los canviar.
 • Generar una nova visió de la vida i rescatar l’aprenentatge de les dificultats.
 • Una característica fonamental d’aquest procés és el canvi d’actitud davant la vida, adquirint responsabilitat per a passar a l’acció quan calgui.
Metodologia

És bàsicament experiencial, amb demostracions acompanyades d’exposicions teòriques que facilitin la comprensió dels continguts del curs. S’hi fomenta la participació activa amb pràctiques per a exercitar-se en el maneig de les estratègies, models i habilitats presentades i la reflexió posterior.

Es proporciona suport i atenció personalitzada als alumnes durant tot el curs.

Continguts
 • Introducció
 • Pressuposicions de la PNL
 • Arrels històriques i evolució de la PNL.
 • Construcció de l’experiència subjectiva. El mapa personal de la realitat.
 • Patrons lingüístics. Sistemes representacionals o modalitats (VAC)
 • Moviments oculars. Claus d’accés
 • Introducció a les submodalitats.
 • La comunicació
 • Creació de sintonia (rapport)
 • Calibratge i agudesa sensorial.
 • Empatia
 • L’acompanyament d’acord amb els patrons de modelatge del rapport
 • Tipus d’acompanyament
 • Introducció al metamodel del llenguatge.
 • Disseny i consecució d’objectius.
 • Associació/-Dissociació
 • Pont a futur
 • Ancoratges
 • Submodalitats: mapatge comparatiu
 • SWISH
 • Incongruència
 • Acompanyament de la incongruència
 • Integració visual d’una polaritat SQUASH
 • Canvi d’història personal
 • Cura ràpida de fòbies
 • El Reenquadrament: un model per al canvi
 • Sobre la hipnosi
 • Llenguatge hipnòtic. Milton Erickson
 • Introducció a les metàfores
 • Estratègies en PNL
 • Orientacions per evocar una estratègia
 • Estratègia P.O.P.S
 • Estratègia de creativitat Disney
 • Estratègia de flexibilitat de Nova Orleans
 • Nivells neurològics
 • Intervencions en PNL
 • El canvi i les tècniques de canvi: el procés de canvi. Estat present i estat desitjat
Informació addicional
 Certificació

Certificat de Practitioner en PNL avalat i expedit per l’AEPNL

Consulteu preus i altres modalitats de pagament:  info@espaisinaptic.com

LLOC de realització de la formació:

C\ Torras i Bages, 5, 1º2ª · GRANOLLERS

Telèfon de contacte: 936252463 (Matins de 10 a 14)

Dates i horari

El curs té una durada de 90 hores presencials

Modalitat Mensual:Inici a l’octubre. 1 Mòdul al mes. Divendres de 18h a 21h i Dissabtes de 9:30 a 14:00 i de 15:45 a 19:15

Modalitat Intensiva: 10 dies durant el mes de Juliol.

La realització del curs està subjecte a un nombre mínim d’inscrits.

04

Trainer’s training en PNL

Aquest curs prepara per a ser un millor formador, un bon facilitador de grups, un expert en presentacions en públic, un mestre o professor amb múltiples habilitats a l’aula. El Trainer és l’aplicació dels models de la PNL a l’ensenyança, la formació i la conducció de grups. És l’eina més complerta perquè aprenguis a inspirar, influir i motivar els altres. A través del curs podràs incrementar habilitats bàsiques de comunicació i facilitar processos de creixement grupal.

Formador

Xavier Guix

Continguts

 • Pressuposicions de la PNL aplicades al Trainer’s Training.
 • Habilitats bàsiques de Programació, de Presentació, de Comunicació i de Relació.
 • Nivells aprenentatge segons Bateson.
 • El cicle de l’ aprenentatge.
 • La missió d’ un facilitador.
 • Creació i manteniment de la sintonia grupal (rapport).
 • Posicions Perceptives en la presentació.
 • Habilitats de Meta lideratge.
 • Donar i rebre feedback. Rapport grupal.
 • Ancoratge de grups.
 • El “SET UP”. P.O.P.S. de la Presentació.
 • Criteris per a una presentació eficaç.
 • Recursos davant les exposicions grupals.
 • Preguntes, respostes i objeccions.
 • Acompanyament del grup, escenes temudes.
 • Ancoratges espaials.
 • Estratègia per a la construcció d’exercicis.
 • Estratègies i instruments d’avaluació.
Informació addicional
 Certificació

Certificat de Trainer’s Training en PNL avalat i expedit per l’AEPNL.

El curs té una durada de 90 hores presencials

Consulteu preus i altres modalitats de pagament:  info@espaisinaptic.com

LLOC de realització de la formació:

C\ Torras i Bages, 5,  2º1ª · GRANOLLERS

Telèfon de contacte: 936252463 (Matins de 10 a 14)

Dates i horaris

El curs té una durada de 90 hores presencials

Modalitat mensual: 1 mòdul al mes. Divendres de 18 a 21 i dissabtes de 9:30 a 14 i de 15:45 a 19:15

La realització del curs està subjecte a un nombre mínim d’inscrits.

 

Aneu a la barra d'eines